Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/19697/GA, 9 april 2021, beroep
Uitspraakdatum:09-04-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/19697/GA  

Betreft [klager]

Datum 9 april 2021

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

De directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Grave (hierna: de directeur) heeft op 31 december 2020 klagers verzoek tot incidenteel verlof afgewezen.

Klager heeft daartegen beklag ingesteld. De beklagrechter bij de PI Grave heeft op 28 januari 2021 het beklag ongegrond verklaard (GO 2021/1). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klagers raadsman, mr. J.C. Reisinger, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman en de directeur in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De beoordeling

Klager heeft verzocht het beroep mondeling te mogen toelichten. Dit verzoek is niet onderbouwd, terwijl de stukken voldoende informatie bevatten om het beroep te kunnen beoordelen. De beroepscommissie wijst het verzoek daarom af.

Volgens klager heeft de directeur in zijn beslissing miskend dat een verzoek tot incidenteel verlof anders dient te worden beoordeeld dan een verzoek tot strafonderbreking. De beroepscommissie overweegt dat voor zowel het verlenen van strafonderbreking als incidenteel verlof geldt dat de aanwezigheid van de gedetineerde buiten de inrichting noodzakelijk dient te zijn.

De beklagrechter heeft, in de kern, overwogen dat klager onvoldoende heeft aangetoond dat het verlenen van incidenteel verlof noodzakelijk is, gezien de in de inrichting bestaande en aan klager aangeboden mogelijkheden om zijn zakelijke belangen te behartigen. Naar het oordeel van de beroepscommissie kan hetgeen in beroep is aangevoerd niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Deze uitspraak is op 9 april 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D. van der Sluis, voorzitter, mr. S. Djebali en mr. J.M.L. Niederer, leden, bijgestaan door mr. M.G. Bikker, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven