Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/3318/GA, 7 juni 2007, beroep
Uitspraakdatum:07-06-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/3318/GA

betreft: [klager] datum: 7 juni 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 6 december 2006 van de alleensprekende beklagrechter bij het huis van bewaring De Blokhuispoort te Leeuwarden,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Het beroepschrift is behandeld ter zitting van de beroepscommissie van 11 april 2007, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) De Grittenborgh te Hoogeveen .

Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.

De directeur van de p.i. De Blokhuispoort heeft telefonisch laten weten wegens ziekte verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de weigering van de directeur om een poststuk, bevattende pornografisch materiaal, uit te reiken.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager noch de directeur hebben hun standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep toegelicht.

3. De beoordeling
Klager beklaagt zich feitelijk over de concrete wijze waarop een voor alle gedetineerden geldende regeling op hem is toegepast.
Daarom is beklag mogelijk en klager dient alsnog ontvankelijk te worden verklaard in zijn beklag.

Ingevolge artikel 4.5.1.1. van de huisregels van de p.i De Blokhuispoort zijn o.m. voorwerpen van aanstootgevende aard niet toegestaan. In het licht hiervan acht de beroepscommissie de weigering van de directeur om klager pornografisch materiaal uit te
reiken niet onredelijk en onbillijk.
Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J.C. van Kamp, voorzitter, mr. H. Heijs en L. Diepenhorst MPA, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 7 juni 2007

secretaris voorzitter

Naar boven