Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/3321/GA, 7 juni 2007, beroep
Uitspraakdatum:07-06-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/3321/GA

betreft: [klager] datum: 7 juni 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 17 januari 2007 van de beklagcommissie bij de gevangenis Veenhuizen te Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 april 2007, gehouden in de penitentiaire inrichting De Grittenborgh te Hoogeveen, is de unit-directeur [...] gehoord.

Klager heeft schriftelijk laten weten niet ter zitting te zullen verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft schending van het recht op onderwijs.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is 62 jaar en hij wil graag leren lezen en schrijven, zodat hij na zijn detentie beter kan terugkeren in de maatschappij. Hij vindt de kwaliteit van het hem geboden onderwijs onvoldoende.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is wekelijks onderwijs aangeboden, en daarnaast kreeg hij ondersteunende oefeningen en huiswerkopdrachten. Klager verzuimde regelmatig en is uiteindelijk van de lijst geschrapt.

3. De beoordeling
Klager is niet ter zitting verschenen en heeft zijn beroep nauwelijks toegelicht.

Nu hij tegenover de gemotiveerde stellingen van de directeur niets heeft ingebracht, zal de beroepscommissie van de juistheid daarvan uitgaan.
Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J.C. van Kamp, voorzitter, mr. H. Heijs en L. Diepenhorst MPA, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 7 juni 2007

secretaris voorzitter

Naar boven