Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/5942/TA, 1 maart 2021, beroep
Uitspraakdatum:01-03-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-20/5942/TA

              

Betreft [klager]

Datum 1 maart 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen

a.      een afzonderingsmaatregel, ingaande op 25 juli 2019;

b.     een afzonderingsmaatregel, ingaande op 30 juli 2019 en

c.     het voortduren van de afzonderingsmaatregel als bedoeld onder b., per 12 augustus 2019.

 

De beklagcommissie bij FPC De Rooyse Wissel te Venray (hierna: de instelling) heeft op 17 januari 2020 het beklag onder a., b. en c. ongegrond verklaard (RV2019/173, 182 en 188). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klagers raadsvrouw, mr. L.M. Verkuil, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw en mevrouw V. Schoofs, jurist bij de instelling, gehoord op de digitale zitting van 3 februari 2021.

 

2. De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

De beroepscommissie wenst nog op te merken dat zij, gelet op de zwaarte van de maatregel, het wenselijk had geacht indien – zoals kennelijk was besproken tijdens een bemiddelingsgesprek tussen klager, zijn raadsvrouw en hoofd behandeling – de bejegening jegens klager enigszins versoepeld zou zijn en klager bijvoorbeeld tijdens zijn verblijf in de afzonderingscel de beschikking had gekregen over zijn vogel, hetgeen zoals uit het dossier naar voren is gekomen, erg belangrijk voor hem was.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

 

 

Deze uitspraak is op 1 maart 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. T.B. Trotman, voorzitter, dr. T. Jambroes en mr. A.M.G. Smit, leden, bijgestaan door mr. L.E.M. Meekenkamp, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven