Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 20/16427/GB, 12 februari 2021, beroep
Uitspraakdatum:12-02-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          20/16427/GB

Betreft [klager]

Datum 12 februari 2021

Uitspraak van de beroepsrechter van de RSJ op het beroep van

[klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klagers raadsvrouw, mr. E.A. Blok, heeft namens klager beroep ingesteld tegen de beslissing van het Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen (AICE) van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) om hem geen uitstel te verlenen voor het ondergaan van een gevangenisstraf.

2. De ontvankelijkheid

De beroepsrechter is niet bevoegd om te oordelen over beslissingen van het AICE. Zij zal zich daarom onbevoegd verklaren om het beroep in behandeling te nemen.

3. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart zich onbevoegd om het beroep in behandeling te nemen.

Deze uitspraak is op 12 februari 2021 gedaan door mr. M.J. Stolwerk, beroepsrechter, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven