Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/5455/GA, 15 maart 2021, beroep
Uitspraakdatum:15-03-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/5455/GA

    

          

Betreft [Klager]

Datum 15 maart 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen een disciplinaire straf van veertien dagen opsluiting in een strafcel, vanwege betrokkenheid bij een georganiseerde vechtpartij, ingaande op 11 juli 2019.

De beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Dordrecht heeft op 30 oktober 2019 het beklag ongegrond verklaard (PD-2019-387). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klagers raadsvrouw, mr. M.W. Bouwman, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw en […], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de PI Dordrecht, gehoord op de digitale zitting van 14 januari 2021.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager was er niet van op de hoogte dat er gefilmd werd. Hij heeft hier ook geen toestemming voor gegeven. Hij herkent zichzelf op de beelden die zijn getoond ter zitting van de beroepscommissie als een van de worstelende mannen.

De termijn van het bewaardersarrest is overschreden met tien minuten. Dit is een vormverzuim.

Klager sport normaalgesproken in de dojo. Dat ging niet door. Toen hebben twee medewerkers van de PI desgevraagd toestemming gegeven om te worstelen in de keuken. Klager is toen met verschillende medegedetineerden naar de keuken gegaan. Er is daar ruimte gemaakt om de worsteling zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Tijdens het worstelen stonden twee medewerkers van de PI achter de deur. Het is voor klager puur een sportmoment. Er was geen sprake van een vechtpartij of van een ruzie. Er stond zelfs een scheidsrechter bij die alles goed in de gaten hield. Klager en zijn ‘tegenstander’ droegen speciale bokshandschoenen en bescherming voor het gebit.

De disciplinaire straf die aan klager is opgelegd is veel te hoog. Waarschijnlijk is rekening gehouden met de onrust die kan ontstaan als het filmpje wordt uitgelekt. Daar mag klager niet de dupe van worden.

 

Standpunt van de directeur

Er is een voorstel tot overplaatsing ingediend. Dit heeft te maken met het gedrag van klager. Klager heeft zich gedurende zijn verblijf in de strafcel van de PI Dordrecht enorm misdragen. Hij heeft continu het personeel uitgedaagd en zich agressief opgesteld, waardoor telkens het Interne Bijstandsteam moest worden ingeschakeld.

Alle sporten vinden plaats onder begeleiding van een medewerker. Deze medewerker is daar speciaal voor opgeleid. Het vechten hoort niet thuis in de keuken. De kans dat iemand zich daar bezeert, is erg groot. De dojo is speciaal ingericht voor worstel- en bokspartijen.

Klager zegt dat er toestemming is verleend om te mogen vechten in de keuken. Naar aanleiding hiervan is er een onderzoek gestart. Verschillende medewerkers zijn gehoord. Uit dit onderzoek is gebleken dat geen van de medewerkers toestemming heeft gegeven. Klager zegt dat er twee medewerkers achter de deur stonden tijdens het gevecht. Ook dit is niet gebleken. Deze medewerkers staan overigens ook niet op de camerabeelden.

Klager is ingesloten op grond van het bewaardersarrest. De directeur is toen meteen op de hoogte gebracht en heeft hier toestemming voor gegeven. Die dag heeft er een grote zoekactie plaatsgevonden. Ten gevolge hiervan zijn twintig rapporten afgehandeld en zijn er zeven gedetineerden in een strafcel geplaatst. Ondanks dat er zo snel en zorgvuldig mogelijk is gehandeld, was het praktisch niet mogelijk om iedereen op tijd te horen. Het bewaardersarrest heeft tien minuten langer geduurd dan wettelijk is toegestaan.

 

3. De beoordeling

De stelling dat het bewaardersarrest te lang heeft geduurd, is pas namens klager in beroep aangevoerd. Dit valt buiten de reikwijdte van de klacht en de beroepscommissie zal deze stelling daarom buiten beschouwing laten.

Hetgeen overigens in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. De beroepscommissie heeft ter zitting de beelden bekeken en onderschrijft de bevindingen van de beklagcommissie. In aanvulling op de uitspraak van de beklagcommissie, overweegt de beroepscommissie nog als volgt.

Klager heeft in beroep aangevoerd dat hij en de medegedetineerden toestemming hebben gekregen om een worstelpartij in de keuken te organiseren. De directeur heeft aangegeven dat personeelsleden zijn gevraagd of het klopt dat er toestemming is gegeven. Hieruit is gebleken dat er geen toestemming is gegeven. De beroepscommissie heeft geen redenen om aan de juistheid van deze inlichtingen te twijfelen. Dit klemt temeer daar een keuken niet geschikt is om een worstelpartij te organiseren.

De disciplinaire straf is met ingang van 17 juli 2019 in de locatie De Schie ten uitvoer gelegd, nu de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing in de PI Dordrecht op ernstige bezwaren stuitte. Klager heeft zich in een strafcel in de PI Dordrecht ernstig misdragen, door onder andere personeel uit te schelden en te bedreigen. Gelet hierop, is ook deze beslissing niet onredelijk of onbillijk.

 

Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie, met aanvulling van de gronden.

 

 

Deze uitspraak is op 15 maart 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit

mr. C. Fetter, voorzitter, drs. M.R. van Veen en mr. J.B. Oreel, leden, bijgestaan door

mr. A. de Groot, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

 

Naar boven