Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/8422/GA, 10 februari 2021, beroep
Uitspraakdatum:10-03-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/8422/GA

Betreft [klager]

Datum 10 februari 2021

Uitspraak van de beroepsrechter van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

De directeur van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught (hierna: de directeur) heeft op 13 juli 2020 beslist tot voortzetting van de eerder aan klager opgelegde verplichting tot het ondergaan van een onvrijwillige geneeskundige behandeling, als bedoeld in artikel 46d, aanhef en onder a, van de Penitentiaire beginselenwet, voor de duur van drie maanden.

Klager heeft daartegen beklag ingesteld. De beklagcommissie bij de PI Vught heeft op 14 september 2020 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag (VU 2020/1189). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klagers raadsman, mr. D.M. Penn, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klagers raadsman en […], plaatsvervangend directeur van het PPC van de PI Vught, gehoord op de zitting van 11 december 2020 in de PI Vught. De beroepscommissie heeft vervoer voor klager geregeld, zodat hij op de zitting kon worden gehoord. Klager heeft echter geen gebruik gemaakt van die mogelijkheid.

Het lid mr.drs. F.M.J. Bruggeman was wegens omstandigheden verhinderd om ter zitting te verschijnen en heeft met instemming van partijen op grond van de stukken de zaak mede beoordeeld.

2. De ontvankelijkheid

Tijdens de behandeling van het beroep ter zitting heeft de raadsman aangegeven het beroepschrift in te trekken. De beroepscommissie is van oordeel dat klager door deze intrekking geen belang meer heeft bij de inhoudelijke behandeling van zijn beroepschrift. Klager zal dan ook niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beroep.

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Deze uitspraak is op 10 februari 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr.dr. J. de Lange, voorzitter, mr.drs. F.M.J. Bruggeman en mr. M.J. Stolwerk, leden, bijgestaan door mr. S.C. Vogel, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven