Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/8292/GA, 20 mei 2021, beroep
Uitspraakdatum:20-05-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/8292/GA

 

Betreft [klager]

Datum 20 mei 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van de directeur van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught (hierna: de directeur)

 

1. De procedure

[klager] (hierna: klager) heeft beklag ingesteld tegen de beslissing het boeienregime voor de duur van drie maanden te verlengen.

 

De beklagcommissie bij de PI Vught heeft op 1 oktober 2020 klager ontvankelijk in zijn beklag en het beklag ongegrond verklaard (VU 2020/1250). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

 

De directeur heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

 

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman mr. M. de Reus en […] juridisch medewerker bij de PI Vught, gehoord op de zitting van 11 december 2020 in de PI Vught.

 

Het lid mr.drs. F.M.J. Bruggeman was wegens omstandigheden verhinderd om ter zitting te verschijnen en heeft met instemming van partijen op grond van de stukken de zaak mede beoordeeld.

 

2. De beoordeling

De beroepscommissie stelt vast dat klagers beklag door de beklagcommissie ongegrond is verklaard. De directeur heeft hier vervolgens beroep tegen ingesteld. Nu het beklag ongegrond is verklaard heeft de directeur echter, wat er ook zij van diens in beroep gevoerde verweer, geen belang bij beroep. Daarbij betrekt de beroepscommissie dat de beklagcommissie inmiddels een beleid hanteert ten aanzien van het verlenen van een termijn om gronden aan te vullen. De directeur zal derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard in het beroep.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart de directeur niet-ontvankelijk in diens beroep.

 

Deze uitspraak is op 20 mei 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr.dr. J. de Lange, voorzitter, mr.drs. F.M.J. Bruggeman en mr. M.J. Stolwerk, leden, bijgestaan door mr. S.C. Vogel, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven