Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/5393/GA, 3 maart 2021, beroep
Uitspraakdatum:03-03-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-19/5393/GA

    

           

Betreft [Klager]

Datum 3 maart 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen het niet mogen hebben van een waterkoker op cel.

De beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwegein heeft op 26 november 2019 het beklag ongegrond verklaard (NM2019/880). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman, mr. R.I. Kool, en de directeur van de PI Nieuwegein in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten. Op 9 juni 2020 heeft mr. D.M. Penn zich als raadsman in deze zaak gesteld.

 

2. De beoordeling

De beroepscommissie is ambtshalve bekend met een door klager reeds eerder ingediend klaagschrift (d.d. 5 augustus 2019) dat ziet op hetzelfde onderwerp als in onderhavig geval aan de orde is (NM2019/753, waartegen tevens beroep is ingesteld bij de RSJ, met kenmerk R-19/4673/GA). Reeds omdat niet twee keer over hetzelfde kan worden geklaagd, had de beklagrechter klager niet-ontvankelijk moeten verklaren in zijn beklag. Gelet hierop zal de beroepscommissie de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

 

 

Deze uitspraak is op 3 maart 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M. Iedema, voorzitter, mr. E. Dinjens en mr. R. Raat, leden, bijgestaan door mr. S.F.J.H. Niederer, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven