Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/6186/GA, 8 maart 2021, beroep
Uitspraakdatum:08-03-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-20/6186/GA

    

           

Betreft [klager]

Datum 8 maart 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van […] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen de weigering persoonsgegevens van medisch personeel aan klager te verstrekken.

De beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen te Alphen aan den Rijn heeft op 18 februari 2020 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag (AR 2020/54). De  uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de PI Alphen in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De beoordeling

Klager verzoekt om verstrekking van de persoonsgegevens van de medewerkers van de medische dienst die in de periode van mei 2018 tot en met november 2018 aantekeningen hebben gemaakt in klagers medisch dossier. Klager heeft deze persoonsgegevens nodig voor het onderbouwen van een klacht bij het regionaal medisch tuchtcollege. Het gaat om onder andere de volledige naam, het werkadres en BIG-registratienummer van, volgens klager, 32 personen. In het medisch dossier zijn – zo begrijpt de beroepscommissie – enkel hun initialen opgenomen. Onder andere in RSJ 6 oktober 2006, 06/1187/GM heeft de beroepscommissie bepaald dat de verstrekking van dergelijke persoonsgegevens valt onder het begrip medisch handelen als bedoeld in artikel 28, tweede lid, onder b, van de Penitentiaire maatregel. In RSJ 19 augustus 2019, R-19/3064/GA heeft de beroepscommissie op een eerder beroep van klager geoordeeld dat voor dergelijke klachten een andere procedure moet worden gevolgd. Ook thans komt de beroepscommissie tot dit oordeel, tevens inhoudende dat de beklagrechter zich onbevoegd had moeten verklaren van het beklag kennis te nemen en deze ter voorbemiddeling had moeten doorsturen naar het hoofd van de medische dienst van de PI Alphen. De beroepscommissie beslist daarom als volgt.  

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en bepaalt dat de beklagrechter onbevoegd is van het beklag kennis te nemen en bepaalt dat de stukken ter verdere behandeling in handen worden gesteld van het hoofd van de medische dienst van de PI Alphen.

 

Deze uitspraak is op 8 maart 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. T.B. Trotman, voorzitter, mr. S. Bijl en mr. R.H. Koning, leden, bijgestaan door

mr. R. Kokee, secretaris.

 

 

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven