Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 20/5769/GA, 9 februari 2021, beroep
Uitspraakdatum:09-02-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/5769/GA

Betreft [klager]

Datum 9 februari 2021

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen het na overplaatsing ontvangen van een ventilator die stuk is.

De beklagcommissie bij de locatie Esserheem te Veenhuizen heeft op 10 januari 2020 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag (Eh 2019/345). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klagers raadsvrouw, mr. K. Bruns, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw en de directeur van de locatie Esserheem in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. De beroepscommissie merkt hierbij op dat de klacht zich niet richt tegen de vermissing van de ventilator, zoals in de uitspraak van de beklagcommissie is te lezen, maar tegen de omstandigheid dat klager de ventilator na zijn overplaatsing beschadigd heeft ontvangen. Wat betreft de klacht dat klager een bedrag van €34,07 niet heeft terug ontvangen van de winkel, merkt de beroepscommissie op dat klager zich hierover niet in zijn klaagschrift van 7 augustus 2019 heeft beklaagd. Klager kan niet lopende de beklag- of beroepsprocedure nieuwe klachten inbrengen. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met verbetering van de gronden.

Deze uitspraak is op 9 februari 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. T.B. Trotman, voorzitter, mr. S. Bijl en mr. R.H. Koning, leden, bijgestaan door mr. R. Kokee, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven