Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1946/TR, 11 juni 2007, beroep
Uitspraakdatum:11-06-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/1946/TR

betreft: [klager] datum: 11 juni 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de (fictieve) weigering van de Minister van Justitie, verder te noemen de Minister, een beslissing te nemen naar aanleiding van de uitspraak van de beroepscommissie van 29 mei 2006 met kenmerk 05/2812/TR,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 27 februari 2007, gehouden in de penitentiaire inrichting Amsterdam, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. E. van der Meer, en namens de Minister, [...].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft geweigerd een nieuwe beslissing te nemen naar aanleiding van de uitspraak van de beroepscommissie van 29 mei 2006 met kenmerk 05/2812/TR.

2. Ontvankelijkheid
Uit het verweerschrift van de Minister van 12 januari 2007 komt naar voren dat de beslissing van 11 juli 2006 dient te worden opgevat als een nieuwe beslissing naar aanleiding van eerdergenoemde uitspraak van de beroepscommissie. Tegen deze beslissing
heeft klager beroep ingesteld dat door de beroepscommissie wordt behandeld onder nummer 06/1794/TR. Gelet hierop heeft klager daarnaast geen belang meer bij een beoordeling van onderhavig beroep. Klager dient derhalve niet-ontvankelijk in zijn beroep
te
worden verklaard.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, dr. F. Koenraadt en prof.mr. C. Kelk, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 11 juni 2007

secretaris voorzitter

Naar boven