Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/5273/GA, 26 januari 2021, beroep
Uitspraakdatum:26-01-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-19/5273/GA

Betreft [Klaagster]

Datum 26 januari 2021

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klaagster] (hierna: klaagster)

1. De procedure

Klaagster heeft beklag ingesteld tegen de beslissing van de directeur dat klaagsters partner niet in dezelfde inrichting als klaagster mag verblijven.

De alleensprekende beklagrechter bij de locatie Ter Peel te Sevenum heeft op 5 november 2019 klaagster niet-ontvankelijk verklaard in haar beklag (TP 2019/142). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

De beroepscommissie merkt op dat in het dictum van de uitspraak van de beklagrechter staat vermeld dat het beklag ongegrond wordt verklaard. De beroepscommissie vat dit op als een kennelijke schrijffout en leest hiervoor in de plaats dat klaagster niet-ontvankelijk in haar beklag is verklaard, zoals ook uit de beoordeling van de beklagrechter volgt.

Klaagsters raadsvrouw, mr. M.F.M. Ortner, heeft namens klaagster beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klaagster, haar raadsvrouw en de directeur van de locatie Ter Peel in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De beoordeling

Klaagster heeft verzocht het beroep mondeling te mogen toelichten. Dit verzoek is niet onderbouwd, terwijl de stukken voldoende informatie bevatten om het beroep te kunnen beoordelen. De beroepscommissie wijst het verzoek daarom af.

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. De beroepscommissie overweegt daarbij dat het aan de selectiefunctionaris voorbehouden is en blijft om te beslissen over de (over)plaatsing van een individuele gedetineerde in een bepaalde inrichting. De directeur heeft hierin slechts een adviserende rol. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter, met aanvulling van de gronden.

Deze uitspraak is op 26 januari 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M. Iedema, voorzitter, mr. A. Jongsma en mr. A.M.G. Smit, leden, bijgestaan door mr. S.F.J.H. Niederer, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven