Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/5969/GM, 5 januari 2021, beroep
Uitspraakdatum:05-01-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/5969/GM

Betreft [Klager]

Datum 5 januari 2021

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klagers gemachtigde, mr. Y. Abdi, heeft beroep ingesteld tegen het medisch handelen van de inrichtingsarts van de Penitentiaire Inrichting (PI) Sittard (hierna: de inrichtingsarts). Klager beklaagt zich erover dat er onvoldoende rekening is gehouden met zijn glutenallergie, nu hij geen aangepaste voeding of bijvoeding heeft gekregen.

De medisch adviseur bij het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft bemiddeld. Het bemiddelingsverslag bevindt zich in het dossier.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman en de inrichtingsarts in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager heeft een glutenallergie. Dit was tijdens zijn detentie al bekend. Klager heeft echter geen aangepaste voeding of bijvoeding gekregen, terwijl hij dat wel had moeten krijgen. Klager werd hierdoor extreem mager. Anders dan de inrichtingsarts in beroep stelt, heeft klager hier meermalen aandacht voor gevraagd. Klager werd echter veelvuldig genegeerd. Klager heeft hier darmproblemen aan overgehouden en een allergische reactie waar hij nu nog steeds mee kampt. Voor klager is het nog steeds lastig om te eten, omdat hij geruime tijd in de PI verkeerde en te weinig voeding heeft gekregen.

Standpunt van de inrichtingsarts

Bij binnenkomst van klager op 26 november 2018 in de PI Sittard woog klager 65 kilogram (kg) en had hij een BMI van 20,1. Zijn gewicht werd gedurende zijn verblijf meerdere malen gecontroleerd. Het laagst gewogen gewicht was 61-62 kg. Tijdens zijn verblijf is er nooit sprake geweest van ondergewicht. Er werd met klager meerdere malen gesproken over bijvoeding. Er wordt alleen bijvoeding gegeven bij ondergewicht of wanneer een specialist een indicatie stelt voor bijvoeding. Dat is tijdens klagers detentie niet het geval geweest.

Bij binnenkomst van klager werd er voor hem een glutenvrij halaldieet aangevraagd. Op 28 december 2018 is met klager gesproken over zijn gewicht en dieet. Uit het dossier valt op te maken dat in ieder geval op 3 januari 2019 aan klager een dieet is aangeboden. Wel is het zo dat het lang heeft geduurd voordat er een bericht kwam van de afdeling dat het verzorgen van zijn dieet regelmatig fout ging. Er mag van worden uitgegaan dat het aangeboden dieet voldoende basisstoffen bevat en dat het kopen van extra voeding of supplementen uit de gevangeniswinkel niet nodig is.

3. De beoordeling

Uit het (medisch) dossier volgt dat er, vanaf binnenkomst van klager in de PI, aandacht is geweest voor zijn lichaamsgewicht. Klager is diverse malen gezien door de inrichtingsarts of de justitieel verpleegkundige. Hij is meerdere keren gewogen en zijn lichaamsgewicht en BMI zijn afdoende gemonitord. Daarnaast is direct bij binnenkomst een glutenvrij dieet aangevraagd voor klager. De beroepscommissie is dan ook van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de norm van artikel 28 van de Penitentiaire maatregel (oud). De beroepscommissie zal het beroep daarom ongegrond verklaren.

De beroepscommissie stelt vast dat klagers gewicht en BMI een tijd lang op of net boven de minimumnorm hebben gezeten.

De beroepscommissie geeft in overweging om in de toekomst in zo’n geval een diëtist in te schakelen, zodat in de gaten kan worden gehouden of de gedetineerde voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt.

Voor zover namens klager is verzocht om een veroordeling van de PI in de door klager gemaakte proceskosten, geldt dat de Penitentiaire beginselenwet en de Penitentiaire maatregel een mogelijkheid tot proceskostenveroordeling niet kennen.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is op 5 januari 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. drs. N.C. van Lookeren Campagne, voorzitter, drs. P.J.M. van Puffelen en drs. K.M.P.A.M. Habryka, leden, bijgestaan door mr. A. de Groot, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven