Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/5786/GA, 7 januari 2021, beroep
Uitspraakdatum:07-01-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/5786/GA

Betreft [klager]

Datum 7 januari 2021

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van de directeur van het Detentiecentrum (DC) Rotterdam (hierna: de directeur)

1. De procedure

[klager] (hierna: klager) heeft beklag ingesteld tegen de vermissing van zijn schoenen.

De beklagcommissie bij het DC Rotterdam heeft op 16 januari 2020 het beklag gegrond verklaard en daarbij aan klager een tegemoetkoming toegekend van €250,- (DT-2019-138). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

De directeur heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft de directeur en klager in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van de directeur

De directeur geeft aan dat het beroep is gericht tegen de hoogte van de tegemoetkoming. Klager stelt dat hij een paar Nike sneakers is verloren ter waarde van €350,-. Klager heeft ter zitting bij de beklagcommissie een bon overgelegd van de winkel Shoebaloo waar een paar schoenen op staan met de omschrijving ‘Bekett suede’ ter waarde van €410,-. Tevens staat op de bon vermeld dat maat 39 is omgeruild voor maat 40. De bon is duidelijk leesbaar behalve de datum, die lijkt onleesbaar gemaakt. De directeur geeft aan dat er contact is opgenomen met de desbetreffende winkel om navraag te doen over de schoenen. Aan de hand van de gegevens op de bon heeft de winkel te kennen gegeven dat het niet gaat om een paar sportschoenen van Nike, maar dat het gaat om een paar damesschoenen van het merk Isabel Marant.

De directeur heeft bij het beroepschrift een foto bijgevoegd van een paar schoenen van Isabel Marant ‘Bekett suede’. Nu duidelijk op de foto te zien is dat het gaat om een paar damesschoenen, heeft klager niet de bon overhandigd die bij de vermiste schoenen hoort. Klager probeert derhalve duidelijk te frauderen door een verkeerd aankoopbewijs in te dienen, waarop de datum onleesbaar is. Uit coulance was de directeur bereid om klager een tegemoetkoming aan te bieden, maar nu klager hier duidelijk misbruik van heeft gemaakt, is de directeur niet langer bereid om klager een tegemoetkoming te betalen, nu hij te kwader trouw heeft gehandeld.

Standpunt van klager

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet nader toegelicht.

3. De beoordeling

De beroepscommissie stelt voorop dat een tegemoetkoming is bedoeld voor het door klager ondervonden ongemak. Als sprake is van schade en deze schade eenvoudig is te begroten, is er aanleiding schadevergoedingsaspecten te betrekken bij de bepaling van de hoogte van de tegemoetkoming.

De beroepscommissie stelt vast dat onweersproken is dat klager zijn schoenen in de inrichting is kwijtgeraakt. Klager stelt dat het om een paar Nike sneakers gaat ter waarde van €350,-. Ter onderbouwing heeft klager, ter zitting bij de beklagcommissie, een ‘retourbon’ overgelegd van de Shoebaloo waarop staat dat een paar ‘Bekett suede’ (ter waarde van €410,-) maat 39 is omgeruild voor maat 40. De directeur heeft aangevoerd dat uit navraag bij de winkel is gebleken dat het hier om een paar damesschoenen van het merk Isabel Marant gaat en dus niet om een paar herensneakers van het merk Nike.  De beroepscommissie constateert dat wanneer op Google de zoekopdracht ‘Bekett suede’ wordt ingevoerd, dit inderdaad de damessneakers, met een sleehak, van het merk Isabel Marant (ter waarde van €410,-) als zoekresultaat oplevert. De beroepscommissie is dan ook van oordeel dat klager niet de juiste bon heeft aangeleverd.

Nu klager het gestelde bedrag van €350,- niet heeft weten te onderbouwen, is de beroepscommissie van oordeel dat in dit geval de schade niet eenvoudig te begroten is. De beroepscommissie kan om die reden geen schadevergoedingsaspecten betrekken bij het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming. Voor het verkrijgen van een schadevergoeding staan voor klager andere wegen open. Gelet op het door klager ondervonden ongemak voor het niet ontvangen van zijn schoenen, zal de beroepscommissie een tegemoetkoming van €20,- vaststellen. De beroepscommissie zal het beroep dan ook gegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen voor zover in beroep aan de orde.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover in beroep aan de orde en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van €20,-.

Deze uitspraak is op 7 januari 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M. Iedema, voorzitter, mr. A. Jongsma en mr. A.M.G. Smit, leden, bijgestaan door mr. M.S. Ferenczy, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven