Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/5041/GA, 7 januari 2021, beroep
Uitspraakdatum:07-01-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-19/5041/GA       

Betreft [Klager]

Datum 7 januari 2021

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen:

a.  het niet reageren op zijn intercomoproep (AR 2019/570);

b.  de gestelde omstandigheid dat hij sinds 9 augustus 2019 niet weet wie zijn casemanager is (AR 2019/591).

De beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen te Alphen aan den Rijn heeft op 14 oktober 2019 de klachten gegrond verklaard en daarbij aan klager inzake het beklag onder a. een tegemoetkoming toegekend van €5,-. De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klager heeft beroep ingesteld tegen de hoogte van de toegekende tegemoetkoming inzake het beklag onder a. en het niet toekennen van een tegemoetkoming inzake het beklag onder b.

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de PI Alphen (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Twee klachten van klager zijn gegrond verklaard. Klager vindt de toegekende tegemoetkoming voor het beklag onder a. te weinig. Ten aanzien van het beklag onder b. snapt klager niet waarom hij geen tegemoetkoming krijgt toegekend.

Standpunt van de directeur

De directeur heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om op het beroep te reageren.

3. De beoordeling

Beklag a.

De beroepscommissie kan zich verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal in zoverre ongegrond worden verklaard.

Beklag b.

De beroepscommissie kan zich niet verenigen met het oordeel van de beklagcommissie om geen tegemoetkoming toe te kennen. Doordat klager gedurende de periode tussen 9 augustus en 23 augustus 2019 niet wist wie zijn casemanager was en hij bepaalde zaken enkel met een casemanager kon en moest regelen, heeft klager naar het oordeel van de beroepscommissie nadeel ondervonden. Zij zal het beroep daarom gegrond verklaren en aan klager een tegemoetkoming toekennen van €5,-.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep inzake het beklag onder a. ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie.

De beroepscommissie verklaart het beroep inzake het beklag onder b. gegrond en vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover het gaat om het niet toekennen van een tegemoetkoming. Zij kent aan klager een tegemoetkoming toe van €5,-.

Deze uitspraak is op 7 januari 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. dr. J. de Lange, voorzitter, mr. J.B. Oreel en mr. A.M.G. Smit, leden, bijgestaan door mr. S.F.J.H. Niederer, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven