Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7426/GA, 19 mei 2021, beroep
Uitspraakdatum:19-05-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-20/7426/GA

               

Betreft [Klager]

Datum 19 mei 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen de gestelde omstandigheid dat de aanzegging van de urinecontrole niet volgens de voorschriften is verlopen.

De alleensprekende beklagrechter bij de locatie Norgerhaven te Veenhuizen heeft op 8 juni 2020 het beklag ongegrond verklaard (Nh-2020-162). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw mr. J.J. Serrarens en de directeur van de locatie Norgerhaven in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De beoordeling

Klager heeft verzocht het beroep mondeling te mogen toelichten. Dit verzoek is niet onderbouwd, terwijl de stukken voldoende informatie bevatten om het beroep te kunnen beoordelen. De beroepscommissie wijst het verzoek daarom af.

De beroepscommissie overweegt dat klager op 15 maart 2020 beklag heeft ingesteld tegen de aanzegging van de urinecontrole op 2 maart 2020. Daarmee is de wettelijke beklagtermijn van zeven dagen op grond van artikel 61, vijfde lid, van de Penitentiaire beginselenwet overschreden. Gesteld noch gebleken is dat deze termijnoverschrijding verschoonbaar is. Klager zal derhalve alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag.

3. De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

 

Deze uitspraak is op 19 mei 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. T.B. Trotman, voorzitter, mr. S. Bijl en mr. R.H. Koning, leden, bijgestaan door mr. S.F.J.H. Niederer, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven