Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0278/TA, 23 mei 2007, beroep
Uitspraakdatum:23-05-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/278/TA

betreft: [klager] datum: 23 mei 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 1 februari 2007 van de beklagcommissie bij de tbs-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 13 april 2007, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam is gehoord klager.

Namens het hoofd van de inrichting is schriftelijk meegedeeld dat (de vertegenwoordiger van) het hoofd van de inrichting niet ter zitting zal verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag houdt in, voor zover in beroep van belang, dat wanneer de deur van klagers verblijfsruimte, een hobbyruimte, wordt gesloten er onvoldoende/geen frisse lucht wordt aangevoerd.

De beklagcommissie heeft het dit onderdeel van het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Er zat geen rooster in het raam van de hobbykamer waardoor frisse lucht kon worden aangevoerd. Ook werd er geen frisse lucht aangevoerd door een
ventilatiekanaal. Volgens het hoofd van de inrichting zou door de spleet onder de deur voldoende frisse lucht aangezogen worden, maar dit is onvoldoende. Klager is Carapatiënt en heeft last van zijn luchtwegen. Klager heeft een half jaar in de
hobbyruimte verbleven en verbleef daarvoor in een separeerruimte en in een omgebouwd kantoor. De afdeling had in verband met een verbouwing plaats voor tien personen en klager was de dertiende persoon die op de afdeling is geplaatst.
Er verblijven nog steeds tbs-gestelden in hobbyruimtes. Deze ruimtes zijn niet geschikt om in te leven. Op de hobbykamers zijn chemische toiletten geplaatst. Als de deur dichtgaat, ruik je een chemische lucht door gebrek aan ventilatie.
Klager is op 8 februari 2007 naar een andere kamer verhuisd. In de nieuwe kamer kan een luchtrooster open, waardoor er voldoende frisse lucht naar binnenkomt.

Namens het hoofd van de inrichting is het onderdeel van het beklag, waarop het beroep betrekking heeft, niet nader toegelicht.

3. De beoordeling
Uit artikel 7, derde lid, van de Regeling eisen persoonlijke verblijfsruimte justitiële tbs-inrichtingen volgt dat de persoonlijke verblijfsruimte voorzien is van een ventilatiemogelijkheid waardoor op natuurlijke dan wel mechanische wijze lucht kan
worden aan- en afgevoerd.

Door klager is gesteld dat in de hobbyruimte, die hem als verblijfsruimte was aangewezen, onvoldoende/geen frisse lucht werd aangevoerd.
In de uitspraak van de beklagcommissie wordt verwezen naar een eerdere uitspraak van de beklagcommissie in een soortgelijke zaak, waarin de beklagcommissie tot een schouw is overgegaan. De beklagcommissie heeft in deze zaak in de betreffende
hobbyruimte
vastgesteld dat in die hobbyruimte een airconditioningsysteem was aangebracht.
Klager heeft echter gesteld dat er in de hobbyruimte, waarin hij heeft verbleven, geen sprake was van een airconditioningsysteem en dat er ook geen rooster in het raam van de hobbykamer was aangebracht. Door en namens het hoofd van de inrichting is dit
niet betwist en enkel aangevoerd dat door de spleet onder de deur voldoende frisse lucht aangezogen zou worden.
De beroepscommissie komt tot het oordeel dat het door klager gestelde door het hoofd van de inrichting onvoldoende is betwist en zij zal het beroep gegrond verklaren, de beslissing van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog gegrond
verklaren. Zij acht een tegemoetkoming van € 50,= op zijn plaats.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt de aan klager toekomende tegemoetkoming op € 50,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. I.E. de Vries, voorzitter, mr. C.F. Korvinus en drs. B. van Dekken, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 23 mei 2007

secretaris voorzitter

Naar boven