Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1050/GB, 22 mei 2007, beroep
Uitspraakdatum:22-05-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/1050/GB

Betreft: [klager] datum: 22 mei 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. L.S. Slinkman, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 april 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing tot beëindiging van zijn deelname aan een penitentiair programma (p.p.) ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager nam sedert 5 februari 2007 deel aan een penitentiair programma en was administratief ondergebracht bij de locatie Groningen. Op 28 maart 2007 is beslist tot beëindiging van deelname aan het p.p. en diende klager zich op 29 maart 2007 voor
herselectie te melden bij de locatie De Marwei te Leeuwarden. Dit heeft klager niet gedaan. Klager is op 23 april 2007 door de politie aangehouden en geplaatst in het h.v.b. De Marwei.

3. Ontvankelijkheid
Nu klager zich niet bij de locatie De Marwei heeft gemeld en derhalve door eigen toedoen op 23 april 2007 is aangehouden en geplaatst in het h.v.b. De Marwei, is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aan het onderhavige beroep is komen te
ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. G.J. Fleers en mr. J.R. Meijeringh, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 22 mei 2007

secretaris voorzitter

Naar boven