Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7319/TB, 27 november 2020, beroep
Uitspraakdatum:27-11-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-20/7319/TB           

Betreft              [klager]

Datum               27 november 2020

 

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

De beroepscommissie heeft klager gehoord op de zitting van 30 oktober 2020 in de Penitentiaire Inrichting (PI) Lelystad. Klagers raadsman en namens verweerder, […], werkzaam bij Dienst Justitiële Inrichtingen, zijn middels videobellen gehoord.

Mr. P. de Vries, secretaris bij de Raad, was als toehoorder aanwezig.

De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het beroepschrift, de reactie op het beroepschrift en de overige stukken.

 

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 24 april 2020 beslist klager te plaatsen in FPK De Beuken te Boschoord.

Klager heeft, bij een op 24 juni 2020 ingekomen beroepschrift bij de RSJ, verzocht om zijn bezwaar tegen zijn voorgenomen plaatsing in FPK De Beuken te Boschoord te schrappen.

 

2. De beoordeling

Uit het hoorformulier volgt dat klager op 22 april 2020 heeft aangegeven dat hij bezwaar heeft tegen de voorgenomen plaatsing in FPK De Beuken te Boschoord. Op 24 april 2020 heeft verweerder beslist om klager tijdelijk te plaatsen in FPK Hoeve Boschoord waarbij is overwogen dat de plaatsing niet langer zal duren dan noodzakelijk om een geschikte plek in een andere kliniek te vinden en deze beslissing is diezelfde dag uitgereikt aan klager.

De beroepscommissie stelt vast dat klager beroep heeft ingesteld om zijn bezwaar te laten schrappen tegen het voornemen om hem in Hoeve Boschoord te plaatsen. Er is geen sprake van een voor beroep vatbare beslissing in de zin van artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden. Daarnaast stelt de beroepscommissie vast dat klager, ondanks de door hem aangegeven bezwaren, is geplaatst in Hoeve Boschoord, waardoor klager geen belang meer heeft bij zijn beroep.

Gelet op het voorgaande zal de beroepscommissie klager dan ook niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

Ten overvloede overweegt de beroepscommissie dat het beroep van klager, gericht tegen de beslissing van verweerder van 9 juli 2020 om hem te plaatsen in FPC Dr. S. van Mesdag, wordt behandeld onder nummer R-20/7532/TB.

 

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Deze uitspraak is op 27 november 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. A.M.G. Smit en drs. J.E. Wouda, leden, bijgestaan door mr. L.E.M. Meekenkamp, secretaris.

secretaris        voorzitter

 

Naar boven