Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/5391/GA, 31 december 2020, beroep
Uitspraakdatum:31-12-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-19/5391/GA           

Betreft [klager]

Datum 31 december 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, zonder televisie, vanwege aangetroffen medicatie, ingaande op 31 augustus 2019.

De beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Sittard heeft op 18 november 2019 het beklag ongegrond verklaard (G-2019-766). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klagers raadsman, mr. A.D. Kloosterman, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman en de directeur van de PI Sittard (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

De disciplinaire straf is opgelegd naar aanleiding van het aantreffen van slaapmedicatie (één pil melatonine en één pil mitrazapine) op klagers cel. Deze medicatie is door de medische dienst voorgeschreven. Hij ontving die medicatie om 16:30 uur, vlak voor de spitactie om 18:00 uur. De medicatie lag in het zicht. Als klager de medicatie direct zou nemen, dan werkt deze te vroeg. De disciplinaire straf is onredelijk en onbillijk. In elk geval wist klager niet dat hij de medicatie onder de gegeven omstandigheden niet op zijn cel mocht hebben. Subsidiair merkt klager daarom op dat een waarschuwing in de vorm van een geheel voorwaardelijke disciplinaire straf meer in de rede had gelegen

Standpunt van de directeur

De directeur heeft het standpunt in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling

Aan klager is een disciplinaire straf opgelegd, omdat op 30 augustus 2019 rond 18:00 uur in zijn cel medicatie is aangetroffen die hem diezelfde dag om 16:30 uur was verstrekt.

De beroepscommissie is van oordeel dat de beslissing om een disciplinaire straf op te leggen als onredelijk en onbillijk moet worden aangemerkt. Onweersproken is dat klager de medicatie nog maar anderhalf uur in zijn bezit had, dat dit slaapmedicatie betrof en dat die slaapmedicatie te vroeg zou werken als klager deze direct na uitgifte zou innemen. Dat laatste wordt ondersteund door namens klager overgelegde internetpagina’s van www.apotheek.nl. Het kan klager daarom niet worden verweten dat hij de betreffende medicatie op zijn cel had.

Gelet op het voorgaande zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog gegrond verklaren. Nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing niet meer ongedaan zijn te maken, komt klager een tegemoetkoming toe. De beroepscommissie zal deze vaststellen op €22,50,-.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij kent aan klager een tegemoetkoming toe van €22,50.

Deze uitspraak is op 31 december 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D. van der Sluis, voorzitter, mr. drs. F.M.J. Bruggeman en mr. M.J. Stolwerk, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven