Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/5241/GA en R-19/5242/GA, 31 december 2020, beroep
Uitspraakdatum:31-12-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-19/5241/GA en R-19/5242/GA                                  

Betreft [klager]

Datum 31 december 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen:

a.         diefstal van zijn kleding (ZS-JC-2019-40, thans R-19/5241/GA);

b.         onterecht moeten betalen voor de televisie (ZS-JC-2019-56, thans R 19/5242/GA).

De beklagrechter bij het Justitieel Complex (JC) Zaanstad heeft op 4 november 2019 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn klachten. De uitspraken van de beklagrechter zijn bijgevoegd.

Klagers raadsman, mr. J.M.J.H. Coumans, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraken.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman en de directeur van het JC Zaanstad (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De beoordeling

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn klachten, omdat deze onvoldoende duidelijk zijn omschreven. De beroepscommissie is evenwel van oordeel dat de summier omschreven klachten voldoende duidelijk zijn om – ten minste na tussenkomst van de maandcommissaris of na inwinning van nadere informatie bij de directeur – te beoordelen. Voor dat oordeel is mede van belang dat klager in de beklagfase geen professionele rechtsbijstand had en hij zijn klaagschriften heeft gedateerd.

Gelet op het voorgaande zal de beroepscommissie de beroepen gegrond verklaren, de uitspraken van de beklagrechter vernietigen en de klachten terugsturen naar de beklagrechter om deze alsnog inhoudelijk te beoordelen.

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart de beroepen gegrond en vernietigt de uitspraken van de beklagrechter. Zij wijst de klachten terug naar de beklagrechter om deze alsnog inhoudelijk te beoordelen.

Deze uitspraak is op 31 december 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D. van der Sluis, voorzitter, mr. drs. F.M.J. Bruggeman en mr. M.J. Stolwerk, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven