Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4504/GA, 5 januari 2021, beroep
Uitspraakdatum:05-01-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-19/4504/GA

               

Betreft [Klager]

Datum 5 januari 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van de directeur van het Detentiecentrum (DC) Rotterdam

 

1. De procedure

[Klager] (hierna: klager) heeft beklag ingesteld tegen een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een afzonderingscel, voor de duur van elf dagen, vanwege het aantreffen van een mobiele telefoon, oplader en simkaart tijdens een celinspectie, ingaande op 15 april 2019.

De beklagrechter bij het DC Rotterdam heeft op 13 augustus 2019 het beklag gegrond verklaard (DC-2019-267). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

De directeur heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft de directeur, klager en zijn raadsman mr. G. Palanciyan in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De beoordeling

Uit de inlichtingen van de directeur blijkt dat de ordemaatregel is opgelegd, omdat klager betrokken was bij feiten die de handhaving van de orde en veiligheid in de inrichting verstoren. Klager heeft niet ontkend dat de mobiele telefoon, met oplader en simkaart van hem waren. Niet is gebleken dat er nader onderzoek heeft plaatsgevonden, waarvoor een ordemaatregel van plaatsing van klager in een afzonderingscel noodzakelijk was. Ook anderszins is deze noodzaak niet gebleken. Het gedrag van klager levert strafwaardige feiten op, waarvoor in redelijkheid een disciplinaire straf opgelegd had kunnen en – naar het oordeel van de beroepscommissie – had moeten worden opgelegd. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan dan ook niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter, met aanvulling van de gronden.

 

Deze uitspraak is op 5 januari 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit

mr. dr. J. de Lange, voorzitter, mr. E. Dinjens en mr. D. van der Sluis, leden, bijgestaan door mr. S.F.J.H. Niederer, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven