Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/5520/GA, 6 november 2020, beroep
Uitspraakdatum:06-11-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-19/5520/GA                 

Betreft [klager]            Datum 6 november 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

De directeur van de Penitentiaire Inrichtingen (PI) Zwolle (hierna: de directeur) heeft op 15 oktober 2019 klagers verzoek tot algemeen verlof afgewezen.

Klager heeft daartegen beklag ingesteld. De beklagcommissie bij de PI Zwolle heeft op 13 december 2019 het beklag ongegrond verklaard (Zl-2019-000873). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klagers raadsvrouw, mr. T.S.S. Overes, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw en de directeur in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Hoewel klager stelt dat hij meewerkt aan alle aangeboden behandelingen, volgt uit de inlichtingen van de directeur dat bij klager geen motivatie aanwezig is voor het volgen van behandeling of het volledig meedraaien met groepsgerichte activiteiten zoals sport en bibliotheek. Daarnaast weigert klager mee te werken aan cursussen en heeft hij aangegeven niet open te staan voor behandelingen binnen de PI Zwolle. Het Openbaar Ministerie, het Informatiepunt Detentieverloop en het multidisciplinair overleg hebben negatief geadviseerd ten aanzien van klagers verlofaanvraag. De beroepscommissie is dan ook van oordeel dat de directeur in redelijkheid heeft kunnen beslissen om klagers verlofaanvraag af te wijzen. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Deze uitspraak is op 6 november 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D. van der Sluis, voorzitter, F. van Dekken en mr. J.M.L. Niederer, leden, bijgestaan door mr. L.E.M. Meekenkamp, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven