Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/5015/GA, 17 november 2020, beroep
Uitspraakdatum:17-11-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-19/5015/GA             

Betreft [Klager]            Datum 17 november 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen de omstandigheid dat hij op 3 april 2019 tijdens telefoongesprekken met zijn advocaat werd gestoord.

De beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught heeft op 11 oktober 2019 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag (VU-2019-552). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de PI Vught (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager is het niet eens met de uitspraak van de beklagrechter, nu de directeur verantwoordelijk is voor het gedrag van het dienstdoende personeel.

Standpunt van de directeur

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt niet toegelicht.

3. De beoordeling

De beroepscommissie vat het beklag, als weergegeven in het klaagschrift en in samenhang bezien met het beroepschrift op als te zijn gericht tegen gedrag van het personeel waardoor klager tijdens telefoongesprekken met zijn advocaat werd gestoord. De beroepscommissie begrijpt dat hierdoor klagers recht op ongestoord contact met zijn advocaat zou zijn geschonden. Dit is beklagwaardig en de beroepscommissie ziet voldoende aanleiding klager ontvankelijk te verklaren in zijn beklag. Zij zal de uitspraak van de beklagrechter daarom vernietigen en klager alsnog ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

De beroepscommissie is evenwel van oordeel dat klager zijn stelling over het storen van telefoongesprekken, gelet op hetgeen hij heeft aangevoerd en de door de directeur overgelegde uitdraai met een beschrijving van het verloop van klagers dag op 3 april 2019, onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. Het beklag wordt daarom ongegrond verklaard.

4. De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Deze uitspraak is op 17 november 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. T.B. Trotman, voorzitter, mr. D. van der Sluis en mr. E. Dinjens, leden, bijgestaan door mr. D.L. van Lijf, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven