Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0029/GA, 28 maart 2007, beroep
Uitspraakdatum:28-03-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vermissing  v

Uitspraak

nummer: 07/29/GA

betreft: [klager] datum: 28 maart 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 11 december 2006 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Haaglanden,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 9 maart 2007, gehouden in de p.i. Amsterdam, is gehoord [...], unitdirecteur bij voornoemde p.i.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de vermissing van goederen uit de fouillering.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in zijn beroepschrift het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager heeft de ongegrondverklaring van de beklagcommissie ontvangen met betrekking tot zijn Playstation. Klager vraagt zich echter af hoe het
zit met de andere spullen die zijn kwijtgeraakt in de fouillering. Op het bewijs van afgifte staan een aantal goederen die voor klager bij de inrichting zijn afgegeven. Het gaat dan om een rompertje, een Lacoste poloshirt, een dvd en cd’s.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De directeur heeft ter zitting van de beklagcommissie aangegeven dat de door klager genoemde in de fouillering opgeslagen goederen zoek zijn
geraakt. Uitzondering is er voor de Dvd, omdat die niet mogen worden ingevoerd. De directeur heeft ter zitting van de beklagcommissie klager € 10,= aangeboden als tegemoetkoming voor de vermissing van zijn spullen. De beklagcommissie is hier in haar
uitspraak echter niet meer op in gegaan.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat de directeur zowel in beklag als in beroep heeft bevestigd dat klager de door hem genoemde goederen, behoudens de Playstation en een dvd, in de fouillering opgeslagen heeft gehad en dat deze goederen daar zoek zijn
geraakt. Gelet daarop acht de beroepscommissie aannemelijk dat er onvoldoende zorgvuldigheid is betracht ten aanzien van klagers in de fouillering bevindende goederen. Om die reden moet het beklag gegrond worden verklaard. Nu de rechtsgevolgen van de
bestreden beslissing niet meer ongedaan zijn te maken, komt klager een tegemoetkoming toe. De beroepscommissie zal de tegemoetkoming vaststellen op € 25,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 25,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.J.C. van Kamp en mr. M. Boone, leden, in tegenwoordigheid van mr. M. Schinkel, secretaris, op 28 maart 2007

secretaris voorzitter

Naar boven