Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0023/GV, 12 februari 2007, beroep
Uitspraakdatum:12-02-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/23/GV

betreft: [klager] datum: 12 februari 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. V. Wolting, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 29 december 2006 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. Ontvankelijkheid
De beroepscommissie stelt vast dat de afwijzende beslissing van 29 december 2006 is heroverwogen en dat op 18 januari 2007 alsnog is besloten klager algemeen verlof te verlenen. Gelet hierop is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aan het
beroep van klager is komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 12 februari 2007

secretaris voorzitter

Naar boven