Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2926/GA, 22 januari 2007, beroep
Uitspraakdatum:22-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/2926/GA

betreft: [klager] datum: 22 januari 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 31 oktober 2006 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel, betreffende het niet ontvangen van zijn goederen na overplaatsing,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman, mr. W.B.J. ten Have, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De beklagrechter heeft zich onbevoegd verklaard kennis te nemen van de klacht en de zaak ter verdere behandeling verwezen naar de beklagcommissie bij de p.i. Almere-Binnen. Daarmee is in feite sprake van een tussenbeslissing, waartegen geen
afzonderlijk
beroep openstaat. Klager dient derhalve niet-ontvankelijk in zijn beroep te worden verklaard.

De beroepscommissie merkt nog op, dat blijkens telefonische navraag bij de p.i. Ter Apel en onderzoek door die inrichting de mededeling van klagers raadsman, dat klagers preciosa naar de p.i. Ter Apel zouden zijn opgestuurd op een administratieve
vergissing berust, en dat die preciosa nimmer in die p.i. zijn aangekomen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 22 januari 2007

secretaris voorzitter

Naar boven