Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/3554/GA, 4 november 2020, beroep
Uitspraakdatum:04-11-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

Nummer          R-19/3554/GA 

           

Betreft [Klager]

Datum 4 november 2020

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen een disciplinaire straf van vijf dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, zonder televisie, ingaande op 18 september 2018 om 15:00 uur en eindigend op 23 september 2018 om 15:00 uur, opgelegd vanwege het niet opvolgen van meerdere opdrachten van het personeel, waardoor het personeel genoodzaakt was het alarm in te drukken.

Klagers raadsvrouw, mr. B.J. de Groot, heeft op 30 augustus 2019 namens klager beroep ingesteld wegens het uitblijven van een beslissing van de beklagrechter op bovenvermeld beklag (ZB-2018-628).

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw en mevrouw […], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de locatie Zuyder Bos, gehoord op de zitting van 30 september 2020 in het Justitieel Complex Zaanstad.

 

2. De beoordeling

Klager heeft zich op 24 september 2018 beklaagd over een aan hem op 18 september 2018 opgelegde disciplinaire straf. Op 21 december 2018 is het beklag ter zitting behandeld door de beklagrechter. Klagers raadsvrouw heeft naderhand de Commissie van Toezicht nog tweemaal verzocht uitspraak te doen. Toen een uitspraak uitbleef heeft klager dit opgevat als een fictieve weigering om een beslissing te nemen en is in beroep gekomen bij de Raad. De beklagrechter heeft inmiddels, op 22 oktober 2019, uitspraak gedaan.

Hoewel de beroepscommissie de hele gang van zaken betreurt, zowel bij de beklagrechter als bij de Raad, stelt zij vast dat op grond van artikel 69, eerste lid van de Pbw beroep open staat tegen de uitspraak van de beklagcommissie. Nu er op het moment van het indienen van het beroepschrift geen sprake was van een uitspraak van de beklagrechter, kan klager niet in dit beroep worden ontvangen.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

 

 

Deze uitspraak is op 4 november 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. C. Fetter, voorzitter, mr.dr. P. Jacobs en mr. A.M.G. Smit, leden, bijgestaan door mr. M.S. Ferenczy, secretaris.

 

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven