Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2438/GA, 8 januari 2007, beroep
Uitspraakdatum:08-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/2438/GA

betreft: [klager] datum: 8 januari 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 september 2006 van de beklagcommissie bij de gevangenis/ISD De Grittenborgh te Hoogeveen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 4 december 2006, gehouden in de locatie Ooyerhoek te Zutphen, is gehoord [...], unit-directeur bij de gevangenis/ISD De Grittenborgh.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft schending van het recht op privacy.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De inrichting van de meerpersoonscel is voor de ingebruikname van de meersperoonscellen goedgekeurd door de daartoe bevoegde instanties. Klager
moet
echt zijn best doen om zijn celgenoot op het toilet te kunnen zien, aangezien er nog een hoge kledingkast tussen staat.

3. De beoordeling
In artikel 9, eerste lid, van de Regeling eisen verblijfsruimte penitentiaire inrichtingen is bepaald dat de verblijfsruimte is voorzien van een toilet en een wasgelegenheid, die zodanig kunnen worden afgeschermd dat de privacy van de gedetineerde
voldoende is gewaarborgd. Dit betreft een zorgplicht van de directeur over de uitvoering waarvan gedetineerden zich individueel kunnen beklagen. Klager zal daarom alsnog ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag.

Ten aanzien van het beklag overweegt de beroepscommissie dat aannemelijk is gemaakt dat de directeur voldoende moeite heeft gedaan om het toiletgedeelte van de meerpersoonscel zodanig af te schermen dat de privacy van de gedetineerde voldoende is
gewaarborgd. Het beklag zal daarom ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J.C. van Kamp, voorzitter, mr. A.G. Bosch en A.J. Dost, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 8 januari 2007

secretaris voorzitter

Naar boven