Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1468/TP, 28 augustus 2006, beroep
Uitspraakdatum:28-08-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/1468/TP

betreft: [klager] datum: 28 augustus 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. G.J.A.F. Beulen, namens

[...], verder te noemen klager,

tegen een fictieve beslissing van de Minister van Justitie, verder te noemen de Minister,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. G.J.A.F. Beulen om het beroep schriftelijk toe te lichten.

1. De beoordeling
Hetgeen klager heeft aangevoerd over zijn standpunt dat hij ten onrechte gedetineerd is, valt buiten de reikwijdte van de onderhavige procedure.
Het beroep is gericht tegen de fictieve verlenging van klagers passantentermijn.

Klager is bij uitspraak van de rechtbank Maastricht van 9 maart 2005 tbs onder een voorwaarde opgelegd. Bij onherroepelijk geworden uitspraak van het gerechtshof Arnhem van 20 maart 2006 is klager, omdat de hem opgelegde voorwaarde niet gerealiseerd
is,
alsnog tbs met bevel dat hij van overheidswege zal worden verpleegd opgelegd. Vanaf 20 maart 2006 wordt klager aangemerkt als tbs-passant.

Ten tijde van het instellen van het beroep waren nog geen zes maanden na de ingangsdatum van klagers tbs met dwangverpleging verstreken. Derhalve kon op dat moment nog geen sprake zijn van een beslissing tot verlenging van klagers passantentermijn en
heeft klager te vroeg beroep ingesteld. Klager kan derhalve niet in zijn beroep worden ontvangen.

2. De uitspraak
Verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, mr. J.M. van der Vaart en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 28 augustus 2006

secretaris voorzitter

Naar boven