Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2028/GA, 29 november 2006, beroep
Uitspraakdatum:29-11-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vermissing  v

Uitspraak

nummer: 06/2028/GA

betreft: [klager] datum: 29 november 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 21 juli 2006 van de beklagcommissie bij de locatie PI Roermond (hierna locatie Roermond),

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 3 november 2006, gehouden in de penitentiaire inrichting Vught zijn gehoord klager en [...], unit-directeur bij de locatie Roermond.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de vermissing van klagers eigendommen.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is na de Schipholbrand op 9 november 2005 overgeplaatst en heeft een hoop ellende en ruzie gehad over spullen. Hij mist een slof sigaretten, twee riemen en een schoen. Hij heeft de badmeester van de locatie Roermond gevraagd of hij mocht kijken
of alles in orde was, maar dat is niet gebeurd. Na twee en een halve maand is gezegd dat de spullen niet in de inrichting waren. Klager had op Schiphol twee sloffen sigaretten gekocht en daar twee pakjes uitgehaald. Voorts had hij drie riemen en nu nog
maar een en nog maar een schoen van een paar schoenen. De vermiste spullen zaten in plastic tassen.

Klager heeft de beroepscommissie een schoen, een riem en twee pakjes van het merk Lucky Strike getoond.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft zijn eigendommen in het bad bekeken en een deel daarvan is in zijn fouillering geplaatst en een deel is meegenomen naar cel. Later heeft hij aangegeven dat hij twee sloffen sigaretten miste. Onduidelijk was of het om sloffen Lucky Strike
of
Malboro ging. Omtrent vermiste medaillons is niets bekend.

3. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt dat niet duidelijk is geworden welke eigendommen van klager vanuit Schiphol zijn verstuurd naar de locatie Roermond nu een gespecificeerde lijst ontbreekt. De directeur heeft medegedeeld dat klager in Roermond de ontvangen
eigendommen in het bad heeft bekeken en dat een deel daarvan in zijn fouillering is geplaatst en een deel daarvan mee naar cel is genomen, hetgeen door klager niet is betwist. De beroepscommissie is van oordeel dat hieruit niet volgt dat de directeur
een verwijt kan worden gemaakt van de vermissing van klagers eigendommen. De beroepscommissie zal derhalve het beroep ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie bevestigen met wijziging van de gronden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van de gronden.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. D.J. Dee en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 29 november 2006

secretaris voorzitter

Naar boven