Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2847/SGA, 10 november 2006, schorsing
Uitspraakdatum:10-11-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/2847/SGA

betreft: [klager] datum: 10 november 2006

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. M.E. Goudriaan, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in het huis van bewaring/ISD (h.v.b./ISD) Utrecht te Nieuwegein.

Verzoeker vraagt – zo verstaat de voorzitter – om schorsing, met toepassing van artikel 70, tweede lid, Pbw, van de tenuitvoerlegging van de aan verzoeker ten uitvoer gelegde voorlopige hechtenis.

De voorzitter heeft kennisgenomen van een uitspraak van de beklagcommissie van 31 oktober 2006 en de onderliggende stukken en het tegen die uitspraak ingediende beroepschrift. Gelet op hetgeen hierna zal worden overwogen, zijn geen inlichtingen
opgevraagd bij de beklagcommissie en de directeur van voornoemd h.v.b./ISD.

1. De beoordeling
De schorsing van de tenuitvoerlegging van voorlopige hechtenis is een exclusieve bevoegdheid van de raadkamer in strafzaken van de rechtbank alwaar de vervolging van de betreffende verdachte plaats vindt. De voorzitter komt daarom niet toe aan de
behandeling van het verzoek en zal verzoeker niet-ontvankelijk verklaren.

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. D.J. Dee, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 10 november 2006.

secretaris voorzitter

Naar boven