Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1327/GA, 30 oktober 2006, beroep
Uitspraakdatum:30-10-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/1327/GA

betreft: [klager] datum: 30 oktober 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. G.V. van der Bom, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 18 mei 2006 van de beklagcommissie bij de gevangenis/ISD Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 4 oktober 2006, gehouden in de locatie Alphen aan den Rijn, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. G.V. van der Bom, en [...], unit-directeur bij de gevangenis/ISD Zoetermeer.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een strafcel, wegens fraude met een urinecontrole.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Een te laag kreatininegehalte duidt op kwader trouw. Bij klager was echter geen sprake van kwader trouw. Hij heeft namelijk nog nooit een positieve uitslag van een urinecontrole gehad. Daarnaast probeert klager af te vallen, ten behoeve waarvan hij is
gaan sporten en meer water is gaan drinken. Klager koopt elke week 12 liter water. Tot slot had klager ten tijde van de urinecontrole griep en had de medische dienst geadviseerd om veel water de drinken. In de reactie van de directeur staat dat de
verpleegkundige klager had geadviseerd voldoende vocht tot zich te nemen. Overigens was in die periode de medicatie die klager van de psychiater krijgt verdubbeld. Een bijwerking van die medicatie is dorst.

De directeur heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is zelf verantwoordelijk voor de aan te leveren urine. De controles zijn over het algemeen ’s morgens. De grens van 2,0 mmol/lwordt strikt gehanteerd in verband met het drugsgebruik in de inrichting. Een kreatininegehalte van 0,8 mmol/l is wel
erg laag. Je moet 1,3 liter water per twee uur drinken om op deze waarde uit te komen.

3. De beoordeling
Klager heeft op 23 maart 2006 een urinecontrole ondergaan. Bij onderzoek bleek dat het kreatininegehalte van klagers urine 0,8 mmol/l was, en daarmee onder de grens van 2,0 mmol/l lag. In redelijkheid kan in een dergelijk geval worden uitgegaan van
fraude met de urinecontrole, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. In aanmerking genomen dat het kreatininegehalte ver beneden de normwaarde was, zijn de door klager naar voren gebrachte omstandigheden (meer drinken in verband met sporten,
afvallen, advies van medische dienst om in verband met griep voldoende te drinken) niet zodanig bijzonder dat niet meer van fraude kan worden gesproken.Het voorgaande maakt dat niet kan worden gezegd dat de bestreden beslissing, bij afweging van alle
in
aanmerking komende belangen, onredelijk of onbillijk moet worden geacht. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. H. Heijs en mr. U. van de Pol, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 30 oktober 2006

secretaris voorzitter

Naar boven