Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2039/GV, 15 september 2006, beroep
Uitspraakdatum:15-09-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/2039/GV

betreft: [klager] datum: 15 september 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 augustus 2006 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. Ontvankelijkheid
De beroepscommissie stelt vast dat de afwijzende beslissing van 3 augustus 2006 is heroverwogen en dat op 30 augustus 2006 alsnog is besloten klager algemeen verlof te verlenen onder enkele voorwaarden. Gelet hierop is de beroepscommissie van oordeel
dat het belang aan het beroep van klager is komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.G. Bosch, voorzitter, mr. J.R. Meijeringh en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 15 september 2006

secretaris voorzitter

Naar boven