Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1569/GM, 2 oktober 2006, beroep
Uitspraakdatum:02-10-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/1569/GM

betreft: [klager] datum: 2 oktober 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mevrouw I. Bakar-Buyurgan, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de tandarts verbonden aan de locatie Merwehaven te Rotterdam,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 12 juni 2006 van de bemiddeling door de tandheelkundig adviseur bij het ministerie van Justitie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Op grond van artikel 28, eerste lid, Pm kan een gedetineerde een beroepschrift indienen tegen het medisch handelen van de inrichtings(tand)arts. Het beroepschrift van 20 juni 2006 is niet door klager maar door zijn echtgenote ingediend. Per brief van
22
juni 2006 en vervolgens 21 augustus 2006 is de echtgenote van klager verzocht een door haar man mede ondertekende verklaring te overleggen waar uit blijkt dat zij door klager is gemachtigd tot het indienen van een beroepschrift. Binnen de gegeven
termijn is geen reactie op dit verzoek gekomen. Gelet hierop zal de beroepscommissie klager niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, L.E.M. Kleipool en drs. P. Hanedoes, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 2 oktober 2006

secretaris voorzitter

Naar boven