Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/0757/TB, 22 september 2006, beroep
Uitspraakdatum:22-09-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/757/TB

betreft: [klager] datum: 22 september 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. R. Hörchner, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een (beweerde) beslissing van de Minister van Justitie,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de Minister van Justitie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. R. Hörchner om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De Minister heeft op 14 maart 2006 beslist dat klager wordt geplaatst in FPI De Rooyse Wissel. Klager heeft volgens het hoorformulier op zich geen bezwaar tegen plaatsing in FPI De Rooyse Wissel maar wel bezwaar tegen plaatsing op de afdeling Thebe.
Bij bestemmingsaanwijzing van 6 december 2005 (5391243/05/DJI) is bepaald dat unit C, bouwdeel M, begane grond van de p.i. Oosterhoek te Grave als afdeling van FPI De Rooyse Wissel in gebruik wordt genomen. Niet de Minister, maar het hoofd van die
inrichting heeft vervolgens beslist klager op de afdeling Thebe te plaatsen. Tegen laatst vermelde beslissing is klagers beroep gericht. Ex artikel 69 Bvt kan uitsluitend rechtstreeks beroep worden ingediend tegen een plaatsingsbeslissing van de
Minister. Nu de in beroep bestreden beslissing niet door de Minister is genomen, kan klager niet in zijn beroep worden ontvangen.
Daarbij komt dat de beroepscommissie niet bevoegd is om te treden in een door een tbs-inrichting voorgestane wijze van behandeling, derhalve ook niet in het oordeel van De Rooyse Wissel dat klager eerst op de motivatieafdeling Thebe dient te verblijven
alvorens hij wordt doorgeplaatst naar een behandelafdeling. Voorts is daarbij in aanmerking genomen dat de afdeling Thebe van de p.i. Oosterhoek formeel is aangewezen als een afdeling van FPI De Rooyse Wissel en dat deze afdeling volgens de Minister
gebouwelijk geschikt is gemaakt voor opname van tbs-gestelden en dat de afdeling aan alle wettelijke vereisten voldoet.

Ten overvloede overweegt de beroepscommissie dat de plaatsing op de afdeling Thebe geen beslissing van het hoofd van de inrichting op een afdeling voor intensieve zorg betreft waartegen ex artikel 56, eerste lid aanhef en onder b, Bvt beklag bij de
beklagcommissie mogelijk is.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, mr. drs. F.A.M. Bakker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 22 september 2006

secretaris voorzitter

Naar boven