Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1393/SGA, 31 mei 2006, schorsing
Uitspraakdatum:31-05-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/1393/SGA

Betreft: [klager] datum: 31 mei 2006

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting d.d. 27 mei 2006, inhoudende – zo verstaat de voorzitter – de oplegging van een
disciplinaire straf van zeven dagen opsluiting in een strafcel, ingaande op 27 mei 2006 en eindigend op 3 juni 2006, wegens agressief gedrag.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 29 mei 2006. Aan de directeur van de p.i. Vught is verzocht om een reactie op dat standpunt te willen geven. De directeur heeft, ook na te zijn gerappelleerd, niet gereageerd.

1. De beoordeling
Nu de directeur niet heeft gereageerd op het verzoek van de voorzitter om inlichtingen en een reactie en ook niet heeft gereageerd op het herhaalde verzoek daartoe, gaat de voorzitter er van uit – zoals hij aan de directeur bij zijn herhaald verzoek
reeds heeft laten weten – dat de directeur instemt met een toewijzing van het verzoek. Gelet daarop is er thans aanleiding om de tenuitvoerlegging van onderhavige beslissing te schorsen. Het verzoek zal daarom worden toegewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang.

Aldus gedaan door mr. D.J. Dee, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 31 mei 2006.

secretaris voorzitter

Naar boven