Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1458/GB, 21 augustus 2006, beroep
Uitspraakdatum:21-08-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/1458/GB

Betreft: [klager] datum: 21 augustus 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 mei 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is op 13 juli 2006 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Zuyderbos te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 18 februari 2005 gedetineerd. Hij verbleef in de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) locatie Amerswiel te Heerhugowaard. Op 28 april 2006 is hij geplaatst in de gevangenis Zuyderbos, waar een regime van algehele gemeenschap
geldt.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klagers vrouw heeft problemen met haar gezondheid, zij heeft diabetes. Klager was op weg van de inrichting naar zijn werk, toen zijn vrouw hem belde met de mededeling dat het niet goed met haar ging. Klager is naar haar toe gegaan en heeft onmiddellijk
naar zijn werkgever gebeld en deze begreep zijn situatie goed. Hij heeft echter de inrichting niet op de hoogte gesteld en dus zijn mentor niet gebeld. Hij realiseert zich dat hij dat wel had moeten doen. Klager had toen hij die dag de inrichting
verliet om naar zijn werk te gaan niet de intentie om weg te blijven.
Klager weet dat er regels zijn waaraan hij zich dient te houden. Hij heeft een fout gemaakt, maar de straf die hij daarvoor heeft gekregen is te grof. Inmiddels heeft klager verlof aangevraagd en ook gekregen. Hij is in juni met verlof geweest en gaat
in augustus weer.
Het werk in de keuken van het verzorgingshuis ging heel goed.
Klagers einddatum van zijn detentie is 20 september 2006. Hij gaat dan meteen een baan zoeken. Voor zijn detentie had hij een vaste baan als heftruckchauffeur. Hij heeft geen diploma, maar heeft het voornemen dat wel te halen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager verbleef in de locatie Amerwiel, een z.b.b.i. Het was de bedoeling dat hij door middel van zijn gestapelde traject zou faseren naar een penitentiair programma. Hij werd in de z.b.b.i. tewerkgesteld bij een werkgever, waar hij drie dagen (19 tot
en met 21 april 2006) heeft vrijgenomen. In die tijd verbleef hij thuis bij zijn vrouw en de inrichting wist niet beter dan dat hij op zijn werk was. Klager gaf aan dat zijn vrouw zwanger was en ook diabetes heeft. Klager heeft zich aan zijn detentie
onttrokken en hij is teruggeplaatst naar een gesloten gevangenis. In zijn bezwaar van 3 mei 2006 geeft klager aan graag in de buurt van Amsterdam te worden geplaatst. Hij is in de buurt van Amsterdam geplaatst, waardoor de selectiefunctionaris klagers
bezwaar op 8 mei 2006 ongegrond heeft verklaard.
Nu, bij zijn beroep, vraagt klager of hij niet in een traject van een penitentiair programma kan. De selectiefunctionaris heeft daarom de gevangenis Zuyderbos benaderd en gevraagd of zij klager gaan voorstellen voor een penitentiair programma. Op 12
juni 2006 bereikte de selectiefunctionaris het bericht dat klager niet hiervoor zal worden voorgesteld. Op dit moment is door de detentie-onttrekking verdere detentiefasering stopgezet. Klager zal zijn verzoek tot verdere detentiefasering in de
inrichting moeten doen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Zuyderbos is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Onbetwist is vast komen te staan dat klager, zonder de inrichting daarvan op de hoogte te stellen, drie dagen niet op zijn werk is verschenen. Hierdoor is klager niet langer geschikt voor verblijf in een z.b.b.i. Klager is vervolgens,
overeenkomstig zijn voorkeur voor plaatsing in de buurt van Amsterdam, geplaatst in de gevangenis Zuyderbos te Heerhugowaard. Gelet op het vorenstaande kan de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen,
niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 21 augustus 2006

secretaris voorzitter

Naar boven