Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1343/TB, 17 augustus 2006, beroep
Uitspraakdatum:17-08-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/1343/TB

betreft: [klager] datum: 17 augustus 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (BVT) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. L.M. Oldenburg, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een (beweerde) beslissing van de Minister van Justitie,

alsmede van de overige stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister van Justitie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. L.M. Oldenburg om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Het beroep is gericht tegen de beslissing klager van de afdeling Chepri 2 van FPI De Rooyse Wissel te Venray over te plaatsen naar de afdeling Thebe te Grave, welke beslissing volgens klagers raadsvrouw moet worden aangemerkt als een beslissing van de
Minister tot overplaatsing als bedoeld in artikel 11 Bvt. De afdeling Thebe is volgens klagers raadsvrouw een afdeling in een huis van bewaring waar geen behandeling plaatsvindt, terwijl door FPI De Rooyse Wissel in de procedure tot verlenging van
klagers tbs juist was aangegeven dat aan een nieuw plan voor onbegeleid verlof wordt gewerkt op grond waarvan klagers tbs met een jaar is verlengd.
De Minister heeft in zijn reactie op het beroep aangegeven dat de bedoelde overplaatsing een interne overplaatsing binnen de FPI De Rooyse Wissel betreft, waartoe niet de Minister, maar het hoofd van De Rooyse Wissel heeft besloten.

Vast staat dat bij bestemmingsaanwijzing van 6 december 2005, 5391243/05/DJI, unit C, bouwdeel M, begane grond van de penitentiaire inrichting Oosterhoek te Grave met toepassing van artikel 3 Bvt is aangewezen als afdeling van FPI De Rooyse Wissel.
Nu de bestreden overplaatsingsbeslissing niet door de Minister is genomen, kan klager om die reden niet in zijn beroep worden ontvangen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, drs. G.A.M. Mensing en mr. J.M. van der Vaart, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 17 augustus 2006

secretaris voorzitter

Naar boven