Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1542/GV, 10 juli 2006, beroep
Uitspraakdatum:10-07-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/1542/GV

betreft: [klager] datum: 10 juli 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. K. Wijnmalen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 juni 2006 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsman, mr. K. Wijnmalen, om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. Ontvankelijkheid
De beroepscommissie stelt op grond van de schriftelijke toelichting van de Minister van 29 juni 2006 en 3 juli 2006 vast dat op 3 juli 2006 de afwijzende beslissing is heroverwogen en alsnog is besloten klager algemeen verlof te verlenen onder de
voorwaarde dat klager wordt verboden zich te begeven naar of te bevinden op het adres van zijn ouders. Aan klager is algemeen verlof verleend met ingang van 7 juli 2006 en 21 juli 2006 voor de duur van maximaal 60 uur. Gelet hierop is de
beroepscommissie van oordeel dat het belang aan het beroep van klager is komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 10 juli 2006

secretaris voorzitter

Naar boven