Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2975/GBT, 1 juni 2006, beroep
Uitspraakdatum:01-06-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/2975/GBT (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 1 juni 2006

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

[...], verder klager te noemen, heeft beroep ingesteld tegen een op 23 november 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris tot het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de
gevangenis De Geerhorst te Sittard, in plaats van in een beperkt beveiligde inrichting. Op 21 november 2005 was hij in De Geerhorst geplaatst.
Bij uitspraak van 24 maart 2006 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard. Zij heeft daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing zal bepalen of enige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierde lid, juncto artikel
68, zevende lid, van de Pbw aan klager geboden is. Klagers raadsman, mr. B.G.J. de Rooij, heeft in reactie op de uitspraak op 30 maart 2006 voorgesteld te bewerkstelligen klager als tegemoetkoming op zo kort mogelijke termijn, al dan niet beperkt door
elektronisch toezicht, verblijf te doen houden op zijn verlofadres.

De selectiefunctionaris heeft, naar eerst op 9 mei 2006 bleek, reeds op 7 maart 2006 een selectiebeslissing genomen. Klager is daarbij geselecteerd voor plaatsing in een zeer beperkt beveiligde inrichting.
Op 30 maart 2006 is hij daar geplaatst.

Beoordeling
Klager heeft van 21 november 2005 tot 30 maart 2006 in een normaal beveiligde inrichting verbleven, terwijl hij in een beperkt beveiligde inrichting had moeten verblijven. Nu de rechtsgevolgen hiervan niet meer ongedaan zijn te maken, zal de
beroepscommissie klager na te noemen geldelijke tegemoetkoming toekennen.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 300=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van
mr. I. Lispet, secretaris, op 1 juni 2006

secretaris voorzitter

Naar boven