Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/6302/TA, 12 oktober 2020, beroep
Uitspraakdatum:12-10-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:         R-20/6302/TA

betreft: [klager]            datum: 12 oktober 2020

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.R. Ytsma namens  […], verder te noemen klager,  gericht tegen een uitspraak van 3 maart 2020 van de beklagrechter bij  FPC De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de instelling,  alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de instelling in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager en zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

 

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft de beslissing van 16 december 2019 tot intrekking van het begeleid verlof (K-2019/407).

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het criterium in artikel 56, tweede lid, onder a, Bvt voor ontvankelijkheid van klachten over intrekking van verlof is, anders dan de raadsman heeft aangevoerd, niet de duur van de intrekking gerekend vanaf de beslissing daartoe, maar de duur van het verlof dat op het moment van de beslissing tot intrekking een aaneengesloten periode van meer dan een week moet hebben geduurd.

Klagers raadsman heeft verzocht het beroep mondeling te behandelen opdat zich een inhoudelijk debat kan ontvouwen. De beroepscommissie wijst het verzoek gelet op het voorgaande af.

Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

 

3.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met aanvulling van de gronden.

 

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. N.C. van Lookeren Campagne, voorzitter, drs. F.M.J. Bruggeman en mr. T.B. Trotman, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 12 oktober 2020.

 

               

         

            secretaris                                voorzitter                    

 

 

 

 

 

 

Naar boven