Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/0640/GBT, 1 mei 2006, beroep
Uitspraakdatum:01-05-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/640/GBT (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 1 mei 2006

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

[...], verder klager te noemen, heeft beroep ingesteld tegen een op 27 februari 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris tot het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het
huis van bewaring (h.v.b.) De Karelskamp te Almelo.
Bij uitspraak van 4 april 2006 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard. Zij heeft daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing zal bepalen of enige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierde lid, juncto artikel
68,
zevende lid, van de Pbw aan klager geboden is.

De selectiefunctionaris heeft op 18 april 2006 een nieuwe selectiebeslissing genomen. Klager is opnieuw geselecteerd voor deelname aan een penitentiair programma (p.p.).
Op 21 april 2006 is hij daar geplaatst.

Beoordeling
Klager is op 26 januari 2006 vanuit de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) Niendure te Almelo ter herselectie overgeplaatst naar het h.v.b. De Karelskamp. Naar aanleiding van de uitspraak van de beroepscommissie van 4 april 2006 is klager op
21 april 2006 geplaatst in een penitentiair programma, waarvoor hij sinds die datum administratief staat ingeschreven bij de locatie De Berg te Arnhem.
Klager heeft van 26 januari 2006 tot 21 april 2006 in een h.v.b. verbleven, terwijl hij in een z.b.b.i. had moeten verblijven dan wel in aanmerking had moeten komen voor deelname aan een p.p. Nu de rechtsgevolgen hiervan niet meer ongedaan zijn te
maken, zal de beroepscommissie klager na te noemen geldelijke tegemoetkoming toekennen.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 225=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 1 mei 2006

secretaris voorzitter

Naar boven