Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/0561/GV, 3 april 2006, beroep
Uitspraakdatum:03-04-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/0561/GV

betreft: [klager] datum: 3 april 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 februari 2006 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van strafonderbreking afgewezen.

2. De ontvankelijkheid
Klager heeft verzocht om strafonderbreking om terug te kunnen keren naar Mexico om zijn moeder te bezoeken, die een hartaanval heeft gehad. Uit een schrijven van klager van 20 maart 2006 en een schrijven van het b.s.d. van de locatie Lelystad van 28
maart 2006 volgt dat zijn moeder inmiddels overleden is. Derhalve is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aan klagers beroep is komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 3 april 2006

secretaris voorzitter

Naar boven