Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2565/TA, 3 maart 2006, beroep
Uitspraakdatum:03-03-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/2565/TA

betreft: [klager] datum: 3 maart 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door J.P. Verheul, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 3 oktober 2005 van de alleensprekende beklagrechter bij de Dr. S. van Mesdagkliniek te Groningen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht, betreffende a. de separatie van klager van 25 november 2005 tot 27 november 2005, b. het niet in de gelegenheid stellen om
gedurende
tien minuten te telefoneren, c. het uitbetalen van maar een maand ziekengeld/arbeidsloon in plaats van zes maanden en d. het ontvreemden van klagers spaargeld.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 januari 2006, gehouden in de locatie Zoetermeer, is gehoord klager.

De vertegenwoordiger van het hoofd van de inrichting heeft aangegeven verhinderd te zijn om ter zitting te verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Door klager is voor het eerst ter zitting gevraagd om de behandeling van de zaak aan te houden opdat hij zich kan laten bijstaan door een advocaat. De beroepscommissie is van oordeel dat klager, die in het begin van de procedure er al op is gewezen dat
hij zich kan laten bijstaan door een advocaat en ervoor heeft gekozen om zich te laten bijstaan door een medetbs-gestelde te weten ‘de directeur LVP Juridisch Advies’, dit verzoek, dat door hem ook niet nader is onderbouwd, te laat heeft gedaan. De
beroepscommissie wijst het verzoek af.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, dr. E.B.M. Rood-Pijpers en drs. B. van Dekken, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 3 maart 2006

secretaris voorzitter

Naar boven