Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1785/GBT, 12 januari 2006, beroep
Uitspraakdatum:12-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/1785/GBT (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 12 januari 2006

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

[...], verder klager te noemen, heeft beroep ingesteld tegen een op 29 juli 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris tot het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de
gevangenis/ISD Utrecht te Nieuwegein, alwaar hij op 3 oktober 2005 is geplaatst.
Bij uitspraak van 28 oktober 2005 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard. Zij heeft daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing zal bepalen of enige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierde lid, juncto artikel
68, zevende lid, Pbw aan klager geboden is.

De selectiefunctionaris heeft bericht dat op 2 november 2005 een nieuwe selectiebeslissing is genomen. Klager is geselecteerd voor de locatie Westlinge, een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.). Op 8 november 2005 is hij daar geplaatst.

Beoordeling
Klager is op 3 oktober 2005 geplaatst in de gevangenis/ISD Utrecht. Naar aanleiding van de uitspraak van de beroepscommissie van 28 oktober 2005 is klager op 8 november 2005 overgeplaatst naar de locatie Westlinge.
Klager heeft van 3 oktober 2005 tot 8 november 2005 in een normaal beveiligde inrichting verbleven, terwijl hij in een b.b.i. had moeten verblijven. Nu de rechtsgevolgen hiervan niet meer ongedaan zijn te maken, zal de beroepscommissie klager na te
noemen geldelijke tegemoetkoming toekennen.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 75=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 12 januari 2006

secretaris voorzitter

Naar boven