Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1182/GA, 2 september 2005, beroep
Uitspraakdatum:02-09-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/1182/GA

betreft: [klager] datum: 2 september 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 12 mei 2005 van de alleensprekende beklagrechter bij het huis van bewaring Zeist te Soesterberg,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de alleensprekende beklagrechter
Het beklag betreft de afwijzing van het verzoek van klager om toekenning van het geld dat is uitgespaard doordat gedurende zes maanden geen kapper in de inrichting is geweest.

De alleensprekende beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Zowel klager als de directeur heeft in beroep volhard in het tegenover de alleensprekende beklagrechter ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat het klaagschrift dateert van 30 januari 2005. Bij gebrek aan een overgangsbepaling betekent dit dat de inmiddels per 8 maart 2005 vervallen Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers nog op de onderhavige
beklagprocedure van toepassing is. De beklagrechter heeft niet ingevolge artikel 42 Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers overwogen en bepaald, dat en zo ja op welke grond beroep tegen de beslissing openstond. Weliswaar staat onder de beslissing
hoe eventueel beroep moet worden ingesteld, maar dat mist in deze betekenis. Het vorenstaande leidt tot na te melden beslissing.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 2 september 2005

secretaris voorzitter

Naar boven