Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/0230/GA eindbeslissing, 15 september 2005, beroep
Uitspraakdatum:15-09-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/230/GA eindbeslissing

betreft: [klager] datum: 15 september 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie De Schie te Rotterdam,

gericht tegen een uitspraak van 27 januari 2005 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 6 april 2005, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. M. Ferschtman, en
[...], unit-directeur van voormelde locatie, bijgestaan door [...], van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie. Naar aanleiding van de ter zitting uitgewisselde stukken zijn klager en de directeur in de gelegenheid gesteld
hierop nader schriftelijk te reageren. Op 13 april 2005 is van klager een schriftelijke reactie ontvangen. De directeur heeft niet gereageerd.

Op 5 juli 2005 heeft de beroepscommissie in een tussenbeslissing, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht, de directeur opgedragen voor 1 september 2005 nadere inlichtingen te verstrekken.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Op 1 september 2005 is op het secretariaat de mededeling ontvangen dat de directeur heeft besloten het beroep in te trekken. Nu het een beroep van de directeur betreft ontbreekt thans het belang om het beroep inhoudelijk te beoordelen. De directeur
dient niet-ontvankelijk in zijn beroep te worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de directeur niet–ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, dr. E.B.M. Rood-Pijpers en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 15 september 2005

secretaris voorzitter

Naar boven