Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1083/GA, 28 juli 2005, beroep
Uitspraakdatum:28-07-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Activiteiten  v

Uitspraak

nummer: 05/1083/GA

betreft: [klager] datum: 28 juli 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Breda,

gericht tegen een uitspraak van 20 april 2005 van de beklagcommissie bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur van voormelde p.i. om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag houdt in dat klager minder dan een uur luchten is aangeboden op 2 februari 2005.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager is op 2 februari 2005 vijftien minuten minder luchttijd geboden dan waar hij recht op had. Door het afdelingshoofd is hemvijftien minuten luchten ter compensatie aangeboden. Aanvankelijk in de luchtkooi, maar vervolgens tijdens het gemeenschappelijke luchten. Klager heeft die compensatie geweigerd, omdat hij een uur luchten ter compensatie wildehebben. Dat is hem geweigerd. De beklagcommissie heeft de klacht gegrond verklaard en de compensatie bepaald op vijftien minuten luchttijd. Nu dit al namens de directeur was aangeboden, had het beklag ongegrond verklaard dienen teworden.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Nu klager tot tweemaal toe is aangeboden de gemiste luchttijd in te halen, waarvan hij geen gebruik heeft willen maken, kan niet meer gesproken worden van een beklagwaardig verzuim. Dat brengt mee, dat als volgt beslist moet worden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 28 juli 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven